Algemene voorwaarden fotografiecursussen

1. De kosten voor een cursus dienen 2 weken voor aanvang van de cursus te zijn voldaan. Bij een workshop is dit een week.

2. Restitutie van cursusgeld is niet mogelijk behalve bij hoge uitzondering, zoals een ernstige ziekte van de cursist of een direct familielid; 3. Het cursusgeld omvat een cursusboekje. Voor workshops zijn dit handouts.

4. De cursist is te allen tijde verantwoordelijk voor zijn eigen apparatuur.

5. Koffie en thee zijn tijdens de theorielessen gratis.

6. Voor de cursus is het noodzakelijk een spiegelreflexcamera dan wel een spiegelloze systeemcamera te gebruiken waarop alles manueel instelbaar is. Bij twijfel is het goed om even contact op te nemen. Een compactcamera is meestal niet voldoende.

7. Tijdens de theorielessen kan niet gerookt worden. Hiervoor zijn pauzes.

8. Bij afwezigheid is het mogelijk de les in te halen als dezelfde cursus weer wordt gegeven. Dit is echter geen verplichting van de docent.

9. Kosten van het afdrukken van gemaakt werk komen voor rekening van de cursist, dat kan overigens relatief goedkoop met kleine prints bij bv het Kruidvat.

10. Het is niet toegestaan cursusmaterialen te verspreiden of te kopiëren, de rechten hiervoor liggen bij Maurits van Hout Fotograaf.

11. Wanneer een les niet door kan gaan door ziekte of zakelijke redenen, zal de les in overleg met de cursisten worden verschoven.

Workshops Parijs

12. Onder workshops in Parijs worden verstaan: workshops gegeven door fotograaf Maurits van Hout.

13. Het aantal omschreven uren kan eventueel wijzigen, maar zal altijd in de buurt van het genoemde aantal van 11 komen. Mocht het aantal uren minder dan 11 zijn (onwaarschijnlijk, maar toch) dan vindt hierover geen restitutie plaats.

14. Bij het inschrijven voor de workshops wordt ingeschreven en betaald voor het totaal. Deelinschrijvingen voor bijvoorbeeld 1 dag zijn niet mogelijk.

15. De grootte van de groep is minimaal 5 personen. Bij minder personen gaan de workshops niet door. Hierover zal tijdig worden besloten doch uiterlijk 7 dagen voor de aankomstdatum.

16. Bij niet doorgaan van de workshops zal worden overgegaan tot restitutie van de kosten betaald voor de workshops.

17. Deelname staat pas vast na betaling van de op de site genoemde kosten.

18. Annuleren van deelname kan kosteloos tot 2 weken voor de feitelijke startdatum. Daarna zijn annuleringskosten van 50% van de totale prijs verschuldigd. In geval van overmacht (ernstige ziekte deelnemer dan wel een nabij familielid zoals vader, moeder,kinderen of partner) wordt in overleg gekozen voor een passende oplossing.

19. De docent die les geeft Fotograaf Maurits van Hout zal naar eer en geweten les geven. Hieronder mag worden verstaan; het overdragen van kennis en het begeleiden van de cursisten. Dit zal gebeuren naar rato. Alle cursisten krijgen de benodigde aandacht voor zover mogelijk is. Dat is echter niet vast te stellen vooraf. Ergo; de ene cursist zal wellicht meer vragen hebben dan de andere.

20. voorafgaande aan de workshops dient een cursist te beschikken over basiskennis van de (spiegelreflex) camera. Hij dient zijn eigen camera met lenzen mee te nemen en een statief.

21. Bij onduidelijkheden over de cursus of wat er verwacht kan worden; neemt de cursist voorafgaande contact op.

22. Reiskosten van en naar Parijs zijn niet inbegrepen. Reiskosten in Parijs (metro) en eten en drinken zijn voor rekening van de cursist.

23. Het bepalen van de locaties om te eten en te drinken wordt in overleg met de groep bepaald.

Voor zover hier niet genoemd gelden de algemene voorwaarden van Maurits van Hout Fotograaf en het Nederlandse recht.

Algemene voorwaarden van Maurits van Hout Fotograaf