Algemene voorwaarden fotografiecursussen

 

1. De kosten voor een cursus dienen 2 weken voor aanvang van de cursus te zijn voldaan. Bij een workshop is dit een week;
2. Restitutie van cursusgeld is niet mogelijk behalve bij hoge uitzondering, zoals een ernstige ziekte van de cursist of een direct familielid; 3. Het cursusgeld omvat een cursusboekje. Voor workshops zijn dit handouts;

4. De cursist is te allen tijde verantwoordelijk voor zijn eigen apparatuur;

5. Koffie en thee zijn tijdens de theorielessen gratis;

6. Het is niet toegestaan deel te nemen aan de basiscursus met een andere camera dan een spiegelreflexcamera; bij uitzondering kan een systeemcamera in overleg worden toegestaan, maar liever niet.
7. Tijdens de theorielessen kan niet gerookt worden. Hiervoor zijn pauzes;

8. Bij afwezigheid is het mogelijk de les in te halen als dezelfde cursus weerwordt gegeven. Dit is echter geen verplichting;
9. Kosten van het afdrukken van gemaakt werk komen voor rekening van de cursist;

10. Het is niet toegestaan cursusmaterialen te verspreiden of te kopiëren, de rechten hiervoor liggen bij Maurits van Hout Fotograaf;
11. Wanneer een les niet door kan gaan door ziekte of zakelijke redenen, zal de les in overleg met de cursisten worden verschoven.

Voor zover hier niet genoemd gelden de algemene voorwaarden van Maurits van Hout Fotograaf en het Nederlandse recht.

Algemene voorwaarden van Maurits van Hout Fotograaf